Мәзірді көрсету Іздестіру
БАҚ біз туралы
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

You are here

Көмірсутек шикізаты геологиясы басқармасы

Көмірсутек шикізатының геологиясы басқармасы

 

1. Басқарманың негізгі міндеттері:

1) Қазақстан Республикасындағы мұнай мен газды геологиялық барлау жұмыстарының басым бағыттарын айқындауға қатысу;

2) Қазақстан Республикасының КСШ бойынша геологиялық зерттелу жай-күйін мониторингілеу;  

3) Қазақстан Республикасының КСШ бойынша минералдық-шикізат кешенінің даму болжамын талдау;

4) жер қойнауын пайдаланушылар қызметін жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану мәселесі бойынша тексеруге қатысу;

5) өңіраралық департаменттер қызметіне жер қойнауы және жер қойнауын пайдалануды геологиялық зерттеу мәселелері жөнінде әдістемелік жетекшілік ету.

 

2. Басқарманың функциялары:

1) реттелетін салаларда мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету;

2) жер қойнауын пайдалану құқығын беру және жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге арналған келісімшарттарды (шарттарды) жасасу;

3) жер қойнауын зерттеу және пайдалану саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеуді жүзеге асыру;  

4) конкурсқа қойылатын жер қойнауы учаскелері тізбесінің жобаларын жасау жөніндегі құзырлы органға ұсыныстар енгізу;

5) келісімшарттар мен жұмыс бағдарламаларының жобаларын келісу;

6) геологиялық және/немесе тау-кендік бөлулерді беру;

7) пайдалы қазбаларды барлау және игеру жөніндегі орталық комиссияның ұсынымдары негізінде жобалау құжаттарын бекіту;

8) жер қойнауының ұтымды және кешенді пайдаланылуын бақылау; 

9) реттелетін салаларда халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

10) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге арналған келісімшарттардың (шарттардың) талаптарын жер қойнауын пайдаланушылардың орындауын бақылау және мониторингілеу;   

11) жобалау ұйымы әзірлеген, жер қойнауын пайдалану объектілерін жою немесе консервациялау жобаларын келісу; 

12) ілеспе газды қайта өңдеуді дамыту бағдарламасын келісу;

13) КСШ кен орындарын барлау және игеру жөніндегі орталық комиссияның отырыстарына қатысу;

14) жер қойнауын пайдаланушылардың өтініш-арыздарын қарастыру жөніндегі сарапшылық комиссияға қатысу;

15) жер қойнауын пайдаланушылар қызметін жер қойнауын ұтымды пайдалану мәселесі бойынша тексеруге қатысу;

16) Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша аумақтық департаменттердің қызметін бақылау;

17) Басқарманың құзыретіне кіретін жоспарларды, есептерді, қорытындыларды, баяндамаларды, анықтамаларды дайындау.

 

Басқарманың 2017 жылғы жұмысы туралы ақпарат.

- 19 геологиялық бөлу берілді.

- 22 тау-кендік бөлу берілді.

- Келісімшарттар мен жұмыс бағдарламаларының 83 жобасы келісілді.

- Пайдалы қазбаларды барлау және игеру жөніндегі орталық комиссияның ұсынымдары негізінде 175 жобалау құжаттары бекітілді.

- Ілеспе газды қайта өңдеуді дамытудың 65 бағдарламасы келісілді.

- жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге арналған 3 келісімшарт (шарт) жасалды. («Кең дала» ЖШС, «Ар Мұнай KZ» ЖШС, «Моноклинал» ЖК)

 

Басқарманың нормашығармашылық қызметі.

2018 жылға жоспар: «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің қабылданғанына байланысты Басқармамаен келесі Бүйрықтарды жасау және бекіту жұмыстары жүргізіліп жатыр:

- Жер қойнауын геологиялық зерттеуге лицензия беруге өтінішті беру және қарасыру Ережелері туралы; (87 бап 6т.).

- Жер қойнауын геологиялық зерттеуге жобалық құжаттарды жасаудың нұсқауын бекіту туралы.

 

089 республикалық бюджеттік бағдарламаның «Өңірлік, геологиялық-түсірілімдік, іздеу-бағалау және іздеу-барлау жұмыстары» 102 кіші бағдарламасының іске асырылуы

Жоспарлы мемлекеттік геологиялық зерттеуді жүргізу Қазақстан Республикасының геологиялық зерттелуін жоғарлатуға және минералды-шикізаттық қоын толтыруға бағытталған.

Мемлекет басшысы өзінің Қазақстан халқына жолдауында (2017 жылы 31 қаңтар) атап өтті «... минералды шикізат базасы кеңейту үлкен көңіл болу керек. Геологиялық барлауды қарқынды жүргізу қажет».

Сонымен қатар, 2017 жылы 27 желтоқсанда ҚР Президентімен «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану» Кодексіне қол қойылды және жер қойнауын пайдалану саласындағы онда ең жақсы дағды және алдыңғы қатарлы тәжірибелер орын алады және инвестицияларды қарқынды тартуға себепкер болады осыған орай, Жер қойнауын перспективалық учаскелерін және республиканың геологиялық зерттеулігін қосымша көтеруіне себепкер болады.

Геология саласы Қазақстанның геосаясаттық қызығушылығын жүзеге асыруды, экономикаға қажетті минералды-шикізат базасын толтыруды және жер қойнауын зерттеуді қамтамасыз етеді. Әлемдік тенденцияға сәйкес шикізат ресурстарын пайдаланудың көлемін ұлғайту геологиялық зерттеу жүргізу мен оларды анықтауды жандандырады. Жыл сайынғы өндіруді ұлғайту пайдалы қазбалардың қорын толтыру бойынша геологиялық барлау жұмыстарының көлемін өсіруді талап етеді.

Геология саласын дамыту Қазақстан Республикасының экономикасын дамытудың ең негізгі факторы және еліміздің саяси-қоғамдық, әлеуметтік-экономикалық дамуына зор ықпалын тигізеді.

Осы бағдарламаны іске асыру аясында, Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті (әрі қарай-Комитет) Қазақстан Республикасының минералды-шикізат базасын жандандырудың негізгі мақсаты болып табылатын аймақтық, геологиялық түсіру және іздестіру-бағалау жұмыстарын жүзеге асырады.

 

1. Өңірлік геофизикалық зерттеулер (геотраверстер)

Заманауи технологиялар негізінде жер қыртысының терең құрылымы туралы кешенді геофизикалық деректерді алу, шөгінді тыстың жалпы қуатын айқындау, жер қыртысының іргетасы мен тереңірек қабаттарының құрылымын және заттық құрамын зерттеу, жарылымдарды трассалау, тектоникалық элементтер шегін нақтылау және тектоникалық аудандастыру геотраверстер бойынша зерттеудің негізгі міндеттері болып табылады.

2017 жылы мемлекеттік бюджет есебінен келесі объектілерде жұмыстар аяқталды.

көлемі 660 қума км көлемінде Ертіс маңы шөгінді бассейнінің өңірлік бейіні (2 геотраверс) бойынша геологиялық-геофизикалық зерттеулерге ЖСҚ жасалды.

көлемі 950 қума км көлемінде Солтүстік Торғай және Солтүстік Қазақстан шөгінді бассейндерде тіректі өңірлік профильдерде (VI-VI, VII-VII геотраверстер) өңірлік (2 геотраверс) геологиялық-геофизикалық зерттеулерге ЖСҚ жасалды.

көлемі 510 қума км көлемінде Оңтүстік Торғай шөгінді бассейндерде тіректі өңірлік профильдерде (VIII-VIII геотраверстер) өңірлік геологиялық-геофизикалық зерттеулерге ЖСҚ жасалды.

көлемі 570 қума км көлемінде Шу-Сарысу шөгінді бассейндерде тіректі өңірлік профильдерде (IV’-IV’геотраверстер) өңірлік геологиялық-геофизикалық зерттеулерге ЖСҚ жасалды.

1320 қума км көлемінде Солтүстік Торғай, Оңтүстік Торғай және Сырдария шөгінді бассейндерде тіректі өңірлік профильдерде (V-V геотраверстер) өңірлік геологиялық-геофизикалық зерттеулерге ЖСҚ жасалды.

«Сырдария шөгінді бассейнінде өңірлік тірек профильдері (Х-Х  еотраверстер) бойынша өңірлік геологиялық-геофизикалық зерттеулер»  шегінде келесі жұмыстар жүргізілді.

объектісі бойынша жұмыстар жүргізілді. 

325,05 қума км көлемінде МОГТ-2Д әдісімен сейсмобарлау;

219 қума км көлемінде МОВ3 әдісімен сейсмобарлау;    

480 қума км көлемінде МТЗ әдісімен электробарлау;

25750 қума км көлемінде аэро- және магниттік барлау.

 

2. Қарағанды көмір бассейнінің көмір қойнауқаттарындағы метанды кезең-кезеңімен зерттеу

Елбасымыздың көмір кен орындарындағы метанды пайдаға асыру және өндіруді ұйымдастыру туралы  2010 жылғы 26 қаңтардағы №747 және 2014 жылғы18 қыркүектегі №3842 тапсырмасын орындау мақсатында Қарағанды көмір бассейнінде метандылықты зерттеу жүргізуді қажет етеді.

Қазақстан Республикасында көмір кен орындарындағы метанның алдын ала ресурстары 1 триллион текше метрден аса, ал Қарағанды көмір бассейнінің ресурстары шамамен 650 миллиард болып бағаланады. Көмір қабатынан алынған метан жоғары сапалы газ болып табылады, өйткені түгелдей қоспасыз  болғандықтан, оны алдын ала өңдеусіз пайдалануға болады.

Қарағанды көмір бассейнінің көмір қойнауқаттарын зерттеудің негізгі перспективалары:

- Жаңа отын – энергетикалық саланың дамуы;

- Моноқалалық акцентпен өңірдің дамуы;

- Орталық Қазақстанды газдандыру;

- СО2 эмиссиясын төмендету. Жасыл Экономика;

- Осы салаға тікелей шетелдік инвестицияға жағдай жасау;

- Көрші елдің газдың бағасы мен жеткізуен тәуелсіздігі;

- Тұрақты жаңа жұмыс орнын құру.

2017 жылы республикалық бюджет есебінен «Қарағанды көмір бассейнінің көмір қойнауқаттарындағы метанды кезең-кезеңімен зерттеу» жұмыстары аяқталды.

Жұмыс қорытындылар бойынша Қарағанды көмір бассейні Шерубайнура көмірлі олардың ішінен 7 алғашқы қатарлы учаскелер анықталды және әрі қарай көмір тақтасындағы метанға іздеу жұмыстары 11 перспективалық учаскелерді

© 2018

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті